Aanmeldformulier Informatiebijeenkomst Energie Voor Scholen

Op 13 juni bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst van Energie Voor Scholen. Deze wordt gehouden in Van der Valk in Vianen, Prins Bernhardstraat 75, maar u kunt de bijeenkomst ook online volgen.

Het programma is als volgt:
12.15 uur Inloop met een broodje
13.00 - 14.45 uur Presentatie Energie Voor Scholen en Compensatieregeling DVEP door Arjen Leenhouts
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16:15 uur Presentatie Zonnepanelen door Marco Savelsbergh
Daarna kunt u nog vragen stellen onder het genot van een drankje.

Dit jaar zijn we gestart met de voorbereidingen om met EVS voor de periode 2026 - 2030 een nieuw optimaal contract te zoeken. We brengen u op de hoogte van de stand van zaken.
Daarnaast besteden we ook tijd aan de compensatieregeling zoals die geldt voor de deelnemers waarvan de leverancier van 2021 t/m 2023 DVEP Energie was.
Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de markt van zonnepanelen en de werking daarvan. Dat gaan we verhelderen!

U kunt ook deze keer van tevoren vragen indienen. Deze worden behandeld tijdens de presentatie. Bent u niet in de gelegenheid de presentatie bij te wonen, dan kunt u later de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. De presentatie wordt na afloop beschikbaar gesteld maar wordt niet opgenomen.


     


Gelijk aan contactpersoon
     
De bijeenkomst in Vianen
De online bijeenkomst